Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Mika Sistonen Jorma Närhen tilalle.