Vuosikokous pidettiin 6.3.2019

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Mika Sistonen Jorma Närhen tilalle.