Pidimme vuosikokouksen 21.4.2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 3.5.2022

Kouvolan Soutajien sääntömääräisessä vuosikokouksessa vahvistimme vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönsimme vastuuvapauden. Vahvistimme vuoden 2022 toimintasuunnitelman . Vuoden 2023 jäsenmaksuihin emme tehneet muutoksia. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Anu Takala, Jari Sorsa, Janne Kukkonen, Mika Sistonen ja Niina Virtanen. Taina Heiskasen tilalle hallitukseen valitsimme Iida Niemen. Varajäseninä jatkavat Laila Niilo-Rämä ja Viljami Pätäri.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovimme muun muassa hallituksen jäsenten päävastuualueista. Anun johdolla Niina vastaa sihteerin tehtävistä, Mika vastaa varapuheenjohtajuuden lisäksi valmennuksesta, kalustovastaavana toimii Janne, Iida vastaa viestinnästä ja Jari hoitaa jäsenasiat ja maksuliikenteen.